Pracownia ceramiczna „Mali Twórcy”

Jestem absolwentką Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracownia „Mali Twórcy” powstała w roku 2008 jako kontynuacja mojej wieloletniej pracy z dziećmi. Łączy ona moje dwie wielkie pasje wprowadzanie dzieci w świat sztuki i ceramikę.

Pracownia Artystyczna 'Mali Twórcy'

Pracownia ceramiczna „Mali Twórcy”: Nasze cele

Wszechstronny rozwój

Naszym głównym celem w Pracowni Artystycznej „Mali Twórcy” jest rozwój kreatywności dzieci, rozumianej jako zdolność swobodnej ekspresji artystycznej. Uczestnicząc w organizowanych przez nas warsztatach dzieci pracują z gliną oraz wykorzystują różne inne techniki artystyczne, plastyczne i rękodzielnicze.

Nie ograniczamy się jednak jedynie do rozwoju sprawności manualnej. Eksperymentowanie z nowymi materiałami, nowymi technikami artystycznymi i formami ekspresji od wczesnych lat dziecinnych daje dzieciom bodźce niezbędne dla prawidłowego rozwoju i aktywizujące motorykę czy inteligencję wizualno-przestrzenną. Staramy się aby dzieci na naszych warsztatach w sposób harmonijny łączyły doskonalenie zdolności manualnych z aktywizacją i rozbudzaniem kreatywności, wrażliwości estetycznej, umiejętności twórczego realizowania własnych pomysłów oraz zdolności konstruktywnej krytyki.

Pracownia ceramiczna, prace dzieci - dinozaur

Artyści krok po kroku

Na naszych warsztatach ceramicznych dzieci stopniowo zapoznają się z technikami pracy z gliną, zaczynając od najprostszych technik takich jak budowanie kształtów z wałeczków czy wygniatanie, nabywając z czasem coraz bardziej zaawansowanych umiejętności związanych z tworzeniem skomplikowanych kształtów, faktur czy szkliwieniem.

W ramach zajęć dzieci mają także możliwość nauki toczenia na kole garncarskim.

Koncentracja i relaks

W obecnych czasach dzieci poddane są działaniu bardzo dużej, a niejednokrotnie zbyt dużej ilości bodźców i nierzadko przeciążone są nauką. W takiej sytuacji warsztaty ceramiczne stanowią moment, w którym dziecko może się wyciszyć i oderwać od coraz szybszego i bardziej obciążającego rytmu dnia codziennego. Zajęcia artystyczne są świetną odskocznią dla dzieci żyjących w czasach cyfrowej rewolucji, które wiele czasu spędzają przed komputerem, w świecie wirtualnym. Praca z gliną i wszystkie inne działania artystyczne mają działanie uspokajające i relaksujące poprawiając zarazem koncentrację i umiejętność skupienia się na jednym konkretnym zadaniu.

Pracownia ceramiczna, prace dzieci - anioły

Planowanie i cierpliwość

Zajęcia ceramiczne, że względu na specyfikę pracy z gliną, wyrabiają także cierpliwość i uczą dzieci planowania pracy oraz systematyczności. Stworzenie pracy ceramicznej jest świadomym procesem twórczym, na który składają się:

  • idea – pomysł,
  • wykonanie projektu/szkicu – jeśli jest taka potrzeba,
  • wybór sposobu realizacji,
  • dobór techniki za pomocą której praca będzie realizowana,
  • wykonanie pracy z gliny,
  • oczekiwanie na wyschnięcie pracy i pierwszy wypał (około 2 tyg.),
  • ozdobienie wypalonej pracy z wykorzystaniem szkliw i angob,
  • drugi wypał poszkliwionej pracy,
  • radość z efektu końcowego.

Przejście tego, na pozór złożonego, procesu twórczego wyrabia w dzieciach wiarę we własne możliwości i podwyższa ich samoocenę. Dzieci angażują się w całościowy proces twórczy, który przebiega od fazy pomysłu, poprzez projekt i jego realizację aż do uzyskania własnoręcznie wykonanej pracy ceramicznej. Efektem swojej pracy mogą się następnie pochwalić najbliższym osobom oraz koleżankom i kolegom.

Pracownia ceramiczna „Mali Twórcy”: Nasze działania