Współpracujemy

Umiejętność współpracy i pracy w grupie to obecnie jedne z bardziej istotnych kompetencji emocjonalno-społecznych. Są one niezbędne dzieciom zarówno w życiu prywatnym jak i na kolejnych etapach edukacji. Bez wątpienia są to również jedne z kluczowych kompetencji zapewniających odniesienie sukcesu zawodowego.

Podczas prowadzonych przez nas warsztatów oprócz pracy indywidualnej staramy się także kłaść nacisk na pracę grupową. Dążymy do tego aby dzieci współpracowały ze sobą tworząc wspólne projekty, wymieniając opinie i po prostu sobie pomagając. Praca w grupie jest jedną z najważniejszych kompetencji, której niestety dzieci nie nabywają w szkole. Na naszych warsztatach promujemy postawy współpracy i działania zespołowego, które przygotowują dzieci do lepszego startu na kolejnych etapach edukacji i dorosłego życia.

W czasie warsztatów starsze dzieci mają możliwość stać się pomocnikami, asystentami i nauczycielami. Mogą pomagać młodszym dzieciom w trudniejszych zadaniach.