Uczymy się

Nauka i zabawa nie zawsze muszą być swoimi przeciwieństwami. Zabawa jest czynnością naturalną i niezwykle ważną w życiu i rozwoju dziecka. Nauka, w sposób oczywisty, jest równie ważna. Nie jest jednak tak naturalna dla dzieci jak zabawa, w szczególności jeżeli mówimy o dzieciach w młodszym wieku.

Niemniej jednak, wykorzystując potencjał możliwości drzemiących w zabawie, możemy także „przemycać” w jej trakcie istotne treści. Z pewnością można się tu odwołać do koncepcji nauki przez zabawę.

Podsumowując, można tak zaplanować dziecięce zabawy aby były one na przykład nośnikiem treści dydaktycznych, przyczyniały się do rozwoju sprawności manualnej, czy też określonych kompetencji niezbędnych w rozwoju dziecka.

W ten sposób, na warsztatach ceramicznych i artystycznych prowadzonych w naszej Pracowni, łączymy zabawę z pracą twórczą i nauką. Staramy się pokazać dzieciom historię sztuki – malarstwo, rzeźbę, architekturę i grafikę – w sposób dostosowany do ich wieku i umiejętności.

Dzieci korzystając z reprodukcji i albumów maja okazję zbliżyć się do wielkich mistrzów i jednocześnie samodzielnie „popróbować” sztuki. Uczymy dzieci nowych technik artystycznych i plastycznych. Pokazujemy, że można na różne sposoby osiągnąć zaplanowany efekt. Staramy się uwalniać myślenie od nabytych schematów.