Tworzymy

Dzieci, gdy tworzą w glinie, malują farbami, szyją, a nawet budują z pudeł doznają różnych wrażeń. W szczególności mogą one być wywołane samym tematem pracy, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Poprzez twórczość uzewnętrzniają swoje emocje, przeżycia, myśli i słowa. Doskonalą również procesy poznawcze, pamięć i wyobraźnię, kształtują spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Tworząc dzieci wyrażają siebie, co ma duży wpływ na ich harmonijny rozwój emocjonalny i umysłowy.

Prowadzone w naszej Pracowni warsztaty ceramiczne i artystyczne spełniają istotną rolę w rozwoju i kształtowaniu osobowości uczęszczających do nas dzieci. Możemy to niewątpliwie zauważyć gdyż dzieci z wielką chęcią przychodzą do naszej pracowni przez kolejne lata począwszy od wczesnego przedszkola aż po późne lata szkolne.