Rozwiajamy się

Rozwój umiejętności artystycznych jest jednym z najbardziej fascynujących i skutecznych sposobów przygotowania młodych ludzi do lepszego startu. Nie tylko w szkolnych zmaganiach, ale także w życiu. Z pewnością aktywność artystyczna promuje między innymi postawy ciekawości wobec świata i kreatywności. Rozwija również wyobraźnię i samoocenę. Zdecydowanie są to kompetencje potrzebne dzieciom do odniesienia sukcesu i harmonijnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Równocześnie, z działaniami artystycznymi nierozerwalnie wiąże się aktywność manualna, która wpływa na rozwój małej motoryki. Ważne by uświadomić sobie, że to właśnie mała motoryka (czyli sprawność dłoni i palców) jest jednym z czynników sukcesu dziecka w szkole. W świetle badań prawidłowy rozwój małej motoryki odpowiada nie tylko za ogólną zręczność dziecka w wykonywaniu codziennych drobnych czynności. Jest przede wszystkim jednym z głównych czynników prawidłowego rozwoju dziecka. Z jednej strony prawidłowo rozwinięta mała motoryka ułatwia dzieciom dobry start w szkole. Dzieci zdecydowanie łatwiej się uczą i nie mają kłopotów z pisaniem. Z drugiej strony konsekwencją braku opanowania przez dziecko małej motoryki mogą być problemy z rozwojem mowy i ogólnym rozwojem dziecka. Bezspornie związek rozwoju dziecka z jego aktywnością manualna potwierdzają słowa Marii Montessori.

Dowiedziono, iż rozwój dziecka związany jest z rozwojem dłoni, która uzewnętrznia bodziec psychiczny – inteligencja dziecka osiąga określony poziom nie posługując się dłonią. Wraz z aktywnością manualną osiąga poziom wyższy, zaś dziecko, które posługiwało się dłońmi, ma silniejszy charakter.

Na prowadzonych w naszej Pracowni warsztatach ceramicznych i artystycznych dzieci bez wątpienia rozwijają swoją sprawność manualną. Lepienie z gliny, wycinanie, szycie, filcowanie i inne działania artystyczne dają dzieciom niezbędne bodźce. W ich efekcie rozwija się koordynacja wzrokowo-ruchowa i koordynacja pomiędzy ruchami obu rąk. Polepszają się umiejętności kontroli ruchu palców i rąk, a także zdolność manipulacji i widzenia przestrzennego.