Myślimy

Wychowanie estetyczne uczy korzystania ze sztuki w celu zmiany sposobu myślenia i wartościowania, rozbudza zainteresowania, wzbogaca wiedzę o świecie i życiu.

Ekspresja artystyczna i kreatywne działanie prowadzi dzieci do odchodzenia od myślenia schematycznego. Co więcej, sprawia, że dzieci zaczynają myśleć bardziej uniwersalnie i całościowo.

Udział w prowadzonych w naszej Pracowni warsztatach ceramicznych i artystycznych dostarcza dzieciom szerokiej gamy doznań, bodźców i doświadczeń. Angażują one zarówno emocjonalną jak i poznawczą sferę ich osobowości. Dynamika procesu twórczego oraz związana z nią wielość wyzwań skutkuje rozwojem myślenia wielowariantowego.

Tworząc, dzieci uczą się brać pod uwagę wiele pomysłów (projektów) mogących być realizacją konkretnego celu/zadania. By następnie, spośród tych opcji, w końcu wybrać ten najlepszy. Prowadzi to do rozwoju u dzieci innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, myślenia intuicyjnego i nieskrępowanej schematami wyobraźni.