Bawimy się ceramiką i nie tylko …

Zabawą jest każda aktywność, której dziecko oddaje się dla samej przyjemności jaką ta czynność z sobą niesie. Dzieci bawią się dla samej zabawy. Na tym właśnie polega różnica między pracą a zabawą, że nieistotne są jej ostateczne efekty.

W naturze dziecka zakodowana jest skłonność do zabawy. Może to być zarówno zabawa gotowymi zabawkami, jak również działania opierające się na tworzeniu czegoś od podstaw – rysowanie historyjek obrazkowych, lepienie figurek z gliny, układanie konstrukcji z pudeł, czy też przygotowywanie przedstawień teatralnych od podstaw (scenografia, kostiumy, scenariusz).

Niezależnie od formy jaką przyjmuje, zabawa z pewnością jest nieodzownym elementem rozwoju dziecka. Można jednak zorganizować i ukierunkować ją w sposób zaplanowany. Tak, aby miała funkcję uzupełniającą i wspomagającą prawidłowy rozwój dzieci.

Za pomocą odpowiednio dobranych zabaw oraz działań edukacyjnych, w które wplecione są elementy zabawy możemy rozwijać m.in. takie kompetencje dzieci jak:

  • kreatywność oraz twórcze podejście do rozwiązywania problemów,
  • umiejętność koncentracji na wykonywaniu określonego zadania, a także cierpliwość,
  • odwaga w przedstawianiu własnych pomysłów oraz wyrabianie odporności na krytykę,
  • umiejętność konstruktywnej krytyki oraz współdziałania w grupie.

Właśnie to staramy się realizować na prowadzonych w naszej Pracowni warsztatach ceramicznych i artystycznych. W przemyślany i przyjazny dla dzieci sposób łączymy działania artystyczne i elementy historii sztuki oraz architektury z zabawą. Łączymy te dwa elementy w taki sposób, aby uczestnictwo w naszych warsztatach dawało dzieciom radość i odprężenie.